2011. január 16., vasárnap

MASLOW SZÜKSÉGLETPIRAMISAAbraham Maslow szükséglethierarchia – koncepciója tulajdonképpen azt állítja, hogy az embert nem az olyan külső tényező motiválja, mint a jutalom és büntetés, hanem a szükségletek (igénye, vágyak stb) belső programja. S ezek a szükségletek csoportokba rendeződnek. Ha az egyik csoportba tartozó szükségletek kielégülnek, akkor egy másik csoport lép színre. A kielégült szükséglet többé nme szerepel motiváló tényezőként.

„Az ember folyton nélkülöző állat, s nagyon rövid kis időket leszámítva sohasem éri el a teljes kielégültség és megelégedettség állapotát. Ahogy az egyik kívánsága és vágya kielégül, azon nyomban újabbak támadnak föl bene. S ezek kielégülése után máris jönnek az újabbak. Ez jellemzi az embert egész életében: gyakorlatilag szüntelenül vágyik valamire.”

FIZIOLOGIAI ALAPSZÜKSÉGLETEK
         Éhség szomjúság, alvás. Ha valaki hosszú időn keresztűl éhezik és szomjazik, akkor mindent eluraló vágya az lesz, hogy végre jollakhasson és teleihasa magát, miközben minden egyébb szükséglete teljesen háttérbe szorúl. Ilyen étteremben a fiziológiai szükségleteknek mindn más szükségletnél nagyobb hatalmuk van. Amig ezt az alapot az ember nem építette fel, nem érdeklik a következő fokozatok, mert nincs szabad energiája.
         Ezért: ne kezdjünk üzletkötésbe egy elfáradt, álmos, éhes ügyféllel vagy olyannal aki most nem érzi jól magát.

BIZTONSÁGI SZÜKSÉGLETEK
A felnőtteknek a biztonsági szükséglet olyan általános elterjedt igényekben fejeződnek ki, mint a munkahelyhez, a magántulajdonhoz, a nyugdíjhoz és a társadalombiztosítási ellátáshoz valamint az élet és munkakörülmények javításához való ragaszkodás. A biztonságra törekvés másik példája az általánosnak mondható emberi beállítottság, amely jobban kedveli a megszokottat a szokatlannál, az ismertet az ismeretlennél.
Ezért: ez a szükségletszint, amely már fogékonnyá teszi az ügyfelet az üzlet számára.

TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEK
Szeretet, törődés és a valahová tartozás (családhoz, klubhoz, egyesülethez, vállalthoz, párthoz, hobbykörhöz) iránti igény. Az ember ilyenkor kínzónak érzi a barátok vagy a család hiányát, és minden erejével törekszik, hogy szeretetteljes emberi kapcsolatokra tegyen szert, s hogy helye legyen egy csoportban. A társadalmi szükségletek az ember lényének elválaszthatatlan komponensei. Az emberi ugyanis egy kis csoportba, a családba születik bele, majd egyénné, individuummá fejlődik. A társ iránti szükségletét azonban soha nem veszti el. Maslow több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy a munka, mint olyan, a maga sok egyéb jellemzője és vonatkozása mellett, e mély emberi szükséglet kielégítésének is (egyik) eszköze. A munkavégző ember ugyanis az emberi kapcsolatok, a baráti és munkatársi viszonyok egész hálójában mozog és tevékenykedik.
Ezért: Ha támadjuk, kritizáljuk, kétségbe vonjuk, nevetségessé tesszük, ezt a csoportot elrontjuk a kommunikációt.

MEGBECSÜLÉS IRÁNTI SZÜKSÉGLET
          Ebbe a kategóriába tartozik a magas önbecsülés (önértékelés, énértékelés stb) szükséglete is, és az is hogy érezzük mások megbecsülését. A világgal szembe az erő, a teljesítmény, a megfelelés, a hatalom, a kompetencia és az önbizalom, továbbá a függetlenség és szabadság igénye valamint a jó hírnév, a presztízs, a rang, a dominancia, az elismerés, a figyelem, a fontosság és megbecsülés igénye. Veszélyes ha az ember az önértékelését nem saját tényleges képességeire, kompetenciájára és alkalmasságára, hanem mások véleményére alapozza. A legstabilabb s ezért legegészségesebb önértékelés alapja a mások kiérdemelt tisztelete, nem pedig a külső hírnév, az ünnepeltség vagy gátlástalan hízelgés.
Ezért: Ne tagadjuk meg az elismerést, mert ez veszélyezteti a szükséglet kielégítést a negyedik fokozatban és negatív reakciót vált ki.

ÖNMEGVALÓSÍTÁS SZÜKSÉGLETE
Az önmegvalósítás sz életcél keresése. Amire az ember képes azt meg is kell csinálnia. Az önmegvalósítás nem más mint az embernek olyan önkiteljesítési vágya, hogy ténylegesen és aktuálisan elérje azt, azzá váljék, ami potenciálisan benne rejlik, .. az a vágy, hogy minél tökéletesebben azzá váljék, akiként most létezik, s hogy mindazzá váljék, akivé – amivé csak képes válni.
Ezért: igyekezzünk saját szükségleteinket felismerni és kielégíteni.  • Maslow hangsúlyozta, hogy a magasabb rendű szükségletek egy bizonyos ponton akkor is megjelenhetnek, ha az alacsonyabb rendű szükségletek még nem elégültek ki.
  • A felsorolt szükségletek értékét vagy súlyát nyilvánvalóan befolyásolják a kulturális és életkori tényezők is.
  • Alapvetőnek tekinthető (embernél és állatnál is) a fiziologiai és biztonsági szükségletek csoportja. Ha ezek veszélybe kerülnek, akkor „lerohanunk a lépcsőn” és megvédelmezzük őket.
  • Maslow elméletét a nagy átlagra érvényes teóriaként kell kezelni. A hiarerchia öt szükségletcsoportja azonban még így is roppant hasznos célt szolgál. Az egyéni szükségletek olyan vázlatát kínálja, amelyet ön mint vezető állandóan szem előtt tarthat az ön által vezetett team minden egyes tagjával szemben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése